sözün kısası, kısaca(sı).
biriyle konuşmayı kısa kesmek Fiil