be busy with

  1. Verb iştigal etmek
yazı işleriyle meşgul olmak Verb