be found on trial to be imcompetent

  1. Verb duruşmada ehliyetsiz bulunmuş olmak
  2. Verb duruşma da ehliyetsiz bulunmak