be in a fix

  1. Verb güç durumda olmak
  2. Verb zor durumda olmak