be more explicit in one's statements

  1. Verb ifadelerinde daha açık olmak
  2. Verb beyanlarında daha açık olmak