be on a tight schedule

  1. Verb sabit bir güzergâh izlemek zorunda olmak