be sole distributor

  1. Verb tek dağıtıcı olmak
tek distribütör