bear proportion to

  1. Verb ile mukayese kabul edebilecek durumda olmak