begin to spend money

  1. Verb kesenin ağzını açmak