begin with the hearing evidence

  1. Verb davaya ilkin tanık dinlemekle başlamak