betwixt and between

  1. ikisi(nin) ortası, ne o ne öteki, ne biri ne öbürü.
    The child of Anglo-Indian parents, he felt somehow
    betwixt and between: İingiliz ve Hintli ana-babadan doğan çocuk kendini ne İngiliz ne de Hintli hissediyordu.