1. Noun, Chemistry bizmut
  2. (bkz: bismuth )
bi-
“iki (defa), çift(e) bi-”.
ör.: binocular. Prefix
bi-
iki dönemde bir vukua gelen:
bicentenial: iki yüzyılda bir, iki yüzyıllık. Prefix
bi-
bir dönemde iki defa vukua gelen:
biweekly, bimonthly. (
bimonthly sözcüğünün sonundaki
NOT'a bakınız). Prefix
bi-
“ikili, iki taraflı/yüzlü”:
biconcave, bilateral. Prefix
bi-
(a) kararlılık için gerekenin iki katı eleman veya grubun varlığını bildirir:
sodium bicarbonate,
(b) organik bileşimde çift kökün varlığını bilidirir:
bitartrate.
Prefix, Chemistry
üst düzeyinse altında olduğu iki düzey üzerine yapılmış ev
ana girişin alt düzeyin üzerinde
iki haftada bir
iki yılda bir

Turkish Dictionary (Kubbealti Turkish Dictionary)

  1. Bizmut elementinin sembolü
  2. Harf-i târif almış Arapça kelimelerin başına ... teşkil eden ön ek
  3. Farsça ve Arapça kelimelerin başına gelen ... anlamını karşılayan ön ek