bi-
“iki (defa), çift(e) bi-”.
ör.: binocular. Ön Ek
bi-
iki dönemde bir vukua gelen:
bicentenial: iki yüzyılda bir, iki yüzyıllık. Ön Ek
bi-
bir dönemde iki defa vukua gelen:
biweekly, bimonthly. (
bimonthly sözcüğünün sonundaki
NOT'a bakınız). Ön Ek
bi-
“ikili, iki taraflı/yüzlü”:
biconcave, bilateral. Ön Ek
bi-
(a) kararlılık için gerekenin iki katı eleman veya grubun varlığını bildirir:
sodium bicarbonate,
(b) organik bileşimde çift kökün varlığını bilidirir:
bitartrate.
Ön Ek, Kimya
üst düzeyinse altında olduğu iki düzey üzerine yapılmış ev
ana girişin alt düzeyin üzerinde
iki haftada bir
iki yılda bir

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Bizmut elementinin sembolü
  2. Harf-i târif almış Arapça kelimelerin başına ... teşkil eden ön ek
  3. Farsça ve Arapça kelimelerin başına gelen ... anlamını karşılayan ön ek