binary

 1. ikili, ikiz, çift.
 2. Mathematics ikili: tabanı 2 olan sayı sistemine ait.
  binary number: ikili sayı, 2 tabanına göre yazılmış sayı.

  binary number system: ikili sayı dizgesi.
  binary operation: ikili işlem, verilen iki sayıya tekabül eden tek bir üçüncü sayı bulma işlemi (toplama, çıkarma, çarpma vb.).
  binary relation: ikili bağıntı.
 3. Information Technology ikili.
  binary-coded: ikili düğümlenmiş.
  binary-coded decimal notation: ikili düğümlenmiş
  onlu yazım.
  binary digit: ikili sayamak.
  binary notation: ikili yazım.
  binary numeral: ikili sayıt.
  binary search: ikili arama.
 4. Chemistry yalnız iki eleman veya grup içeren bileşim, NaCl, metil hidroksit gibi.
 5. Metallurgy iki madenli (alaşım).
 6. Astronomy ikiz, çift.
  binary star = visual binary = double star: ikiz yıldız: ortak kütle merkezleri etrafında
  dönen ve çok defa teleskopla tek bir yıldız gibi görünen iki yıldız.
ikili akış şeması
ikili aritmetik
ikili sayı hücresi
ikili sayı zinciri
ikili parçalama
ikili kod Information Technology
ikili kodlama sistemi
sadece sıfır (0) ile bir (1) rakamlarını kullanmak suretiyle ondalık numaraları belirten bir sistem
ikili sayıyla kodlu karakter
ikili sayı kodlu karakter
ikili kodlu ondalık
ikili kodlu sayı
ikili sayı sayacı
ikili veri Noun, Statistics
ikili sayı Information Technology
ikili sayı döküm programı
ikili öğe
ikili kütük Information Technology
ikiye bölünme.
ikiye bölünme (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology
ikili yükleyici
rakamları yalnızca iki işaret kullanarak yazma sistemi
ikili sayı sistemi
ikili operasyon
ikili işlem
ikili sayı noktası Noun
ikili sayı yazmacı
satır delgili kart
ikili sayılar satırı
ikiye bölmeli arama
ikili arama
bölerek arama Information Technology
ikili sinyalleme
ikili işaretleme
çift yıldız Noun, Astronomy
çift düşünen (evet ve hayır , siyah ve beyaz , iyi ve kötü gibi kesin ifadeler ile düşünme eğilimi gösteren kişilerin tanımlanması
ikiliden onluya dönüş
ikili değişken Noun, Mathematics
tersdeğişmeli ikili işlem.
eşdeğer ikili sayılar Noun
eşdeğer ikili sayı (lar Noun