1. ikili, ikiz, çift.
 2. Matematik ikili: tabanı 2 olan sayı sistemine ait.
  binary number: ikili sayı, 2 tabanına göre yazılmış sayı.

  binary number system: ikili sayı dizgesi.
  binary operation: ikili işlem, verilen iki sayıya tekabül eden tek bir üçüncü sayı bulma işlemi (toplama, çıkarma, çarpma vb.).
  binary relation: ikili bağıntı.
 3. Bilişim ikili.
  binary-coded: ikili düğümlenmiş.
  binary-coded decimal notation: ikili düğümlenmiş
  onlu yazım.
  binary digit: ikili sayamak.
  binary notation: ikili yazım.
  binary numeral: ikili sayıt.
  binary search: ikili arama.
 4. Kimya yalnız iki eleman veya grup içeren bileşim, NaCl, metil hidroksit gibi.
 5. Metalurji iki madenli (alaşım).
 6. Astronomi ikiz, çift.
  binary star = visual binary = double star: ikiz yıldız: ortak kütle merkezleri etrafında
  dönen ve çok defa teleskopla tek bir yıldız gibi görünen iki yıldız.
ikili akış şeması
ikili aritmetik
ikili sayı hücresi
ikili sayı zinciri
ikili parçalama
ikili kod Bilgi Teknolojileri
ikili kodlama sistemi
sadece sıfır (0) ile bir (1) rakamlarını kullanmak suretiyle ondalık numaraları belirten bir sistem
ikili sayıyla kodlu karakter
ikili sayı kodlu karakter
ikili kodlu ondalık
ikili kodlu sayı
ikili sayı sayacı
ikili veri İsim, İstatistik
ikili sayı Bilgi Teknolojileri
ikili sayı döküm programı
ikili öğe
ikili kütük Bilgi Teknolojileri
ikiye bölünme.
ikiye bölünme (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
ikili yükleyici
rakamları yalnızca iki işaret kullanarak yazma sistemi
ikili sayı sistemi
ikili operasyon
ikili işlem
ikili sayı noktası İsim
ikili sayı yazmacı
satır delgili kart
ikili sayılar satırı
ikiye bölmeli arama
ikili arama
bölerek arama Bilgi Teknolojileri
ikili sinyalleme
ikili işaretleme
çift yıldız İsim, Astronomi
çift düşünen (evet ve hayır , siyah ve beyaz , iyi ve kötü gibi kesin ifadeler ile düşünme eğilimi gösteren kişilerin tanımlanması
ikiliden onluya dönüş
ikili değişken İsim, Matematik
tersdeğişmeli ikili işlem.
eşdeğer ikili sayılar İsim
eşdeğer ikili sayı (lar İsim