binding authority

  1. ilzam yetkisi
  2. sigortacı namına riziko kabul etmesi için sigortacının acentesine verdiği yetki
bağlayıcı yetkiye sahip olmak Verb