bird grass

  1. Noun kuş çayırı
    (Poa trivialis): K. Amerikanın ılıman bölgelerinde yetişir.
  2. Noun (bkz: knotgrass )