bite sb's nose off

  1. Verb birini azarlamak
  2. Verb birine ters yanıt vermek