blinder

  1. Noun kör eden.
  2. Noun (atların) gözbağı.