board decision

  1. Noun, Law kurul kararı
  2. Noun, Management yönetim kurulu kararı
uzlaştırma kurulu kararı Noun, Law
hakem kurulu kararı Noun, Law
yönetim kurulu kararı Noun, Management
ortaklar kurulu kararı Noun, Companies Law
ortaklar kurulu kararı Noun, Companies Law
tahkim kurulu kararı
yönetim kurulu kararı Noun, Management