body of an instrument

  1. bir belgenin metin kısmı