book cost

  1. defter kıymeti
  2. defter maliyeti
  3. muhasebe kıymeti
  4. muhasebe maliyeti
  5. ilgili yedek akçe veya başka hesap indirimi
maliyet hesap defteri
mahkeme giderleri kayıt defteri
mübayaa fiyat cetveli
maden hisseleri kayıt defteri
(Br) madencilik sendikası Noun
madencilikte gelir-gider-geri nakliyat sistemi