bounded

  1. Adjective sınırlı, mahdut.
    boundedly: sınırlı bir şekilde.
    boundedness: sınırlılık.
mahdut
bir arazinin köşesini belirten veya köşesinde bulunan ağaç
sınırla sınırlanmak Verb