boxhaul

  1. Transitive Verb orsada boca ve pupa ederek gemiyi yeniden orsaya getirmek.