break down sb's neck

  1. Verb birinin boynunu kırmak