bridge a gap in the market

  1. Verb piyasadaki bir boşluğu doldurmak
  2. Verb piyasa boşluğunu kapatmak