bring along

  1. yanında/birlikte getirmek.
birini beraberinde getirmek Verb
birini getirmek Verb
birini yanında getirmek Verb
peşine takmak Verb