bronşit

  1. bronchitis
his illness was diagnosed as bronchitis

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Bronş ve bronşçukların iltihaplanması sonucu meydana ... gibi belirtilerle seyreden hastalık