brutality

  1. Noun gaddarlık
  2. Noun hunharlık
  3. Noun zalimlik, gaddarlık, kabalık, merhametsizlik, vahşilik.
  4. Noun zalim/kaba/gaddar/merhametsiz/gayrı insanî davranış/hareket.