1. İsim gaddarlık
  2. İsim hunharlık
  3. İsim zalimlik, gaddarlık, kabalık, merhametsizlik, vahşilik.
  4. İsim zalim/kaba/gaddar/merhametsiz/gayrı insanî davranış/hareket.