build into

  1. (a) parçası olarak/içinde (gömme) yapmak/inşa etmek.
    The cupboards are built into the walls: Dolaplar
    duvarın içine gömme olarak yapılmışlardır. (b) dahil etmek, birşeyin ayrılmaz parçası haline getirmek.
    The rate of pay was built into his contract.