bullock order

  1. hangisinin suçlu çıkacağından emin olmadığı için davacının iki davalıyı birden sorumlu tuttuğu durum
  2. davayı kaybedenin kazanana masrafları ödemesi için çıkarılan mahkeme kararı