busy (with

  1. meşgul
iştigal etmek Verb
yazı işleriyle meşgul olmak Verb
iştigal
bir şeyle meşgul olmak Verb
bir şeyle meşgul olmak Verb
birşeyle oyalanmak Verb
birşeyle uğraşmak Verb