iştigal etmek Fiil
yazı işleriyle meşgul olmak Fiil
iştigal
bir şeyle meşgul olmak Fiil
bir şeyle meşgul olmak Fiil
birşeyle oyalanmak Fiil
birşeyle uğraşmak Fiil