buy into

  1. Verb bir işletmenin sermayesinden hisse satın almak
  2. devlet tahvilleri de dahil
  3. Verb her türlü yatırımdan gelir temin etmek
sermayesini bir endüstriye yatırmak Verb