1. Fiil bir işletmenin sermayesinden hisse satın almak
  2. devlet tahvilleri de dahil
  3. Fiil her türlü yatırımdan gelir temin etmek
sermayesini bir endüstriye yatırmak Fiil