buy pig in a poke

  1. Verb malı görmeden satın almak
malı görmeden satınalmak, körükörüne alışveriş yapmak.