c second cover

  1. bir dergi ya da gazetenin ön kapağının içi