call away

  1. çağırmak, celbetmek, göndermek.
    to be called away on business: göreve çağırılmak, görev ile uzaklaşmak/gitmek.

    to be called away from a meeting: (daha önemli bir iş için) toplantıyı terketmek (zorunda kalmak).