canary flower

  1. kanarya çiçeği
    (Tropaeolum peregrinum).