care about something

  1. Verb birşeye önem vermek
  2. Verb birşeyi umursamak