carry out one's promise

  1. Verb sözünü yerine getirmek
  2. Verb vaadini yerine getirmek