catastrophe

  1. Noun, Language-Literature yıkım
  2. felaket
  3. afet
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Noun
bir felaketi önlemek Verb
bir facianın kurbanı
deniz faciası
bir katastrofik olaydan ileri gelen hasarlar birikimine karşı Sedan şirketin konservasyonunu aşan kısmı
belirli bir limite kadar temin eden bir tür ha
afet tehlikesi
afet sigortası Noun
doğal afet sigorta limiti
facia reassüransı
doğal afet reasüransı
facia reasüransı ; yüksek meblağlı bir sigorta için reasürans ; sınırsız reasürans ; ihtiyari reasürans
; feshi ihbar olunamaz reasürans ; reasürrans
doğal afet ihtiyatı
doğal afet tehlikesi