catch crop

  1. Noun ara-ürün: iki ürün arasında toprağın boş kalmaması için ekilen ve çabuk olgunlaşan ürün.
    catch cropping:
    ara ürün yetiştirme.