catch dead

  1. zaafını/zayıf tarafını yakalamak, mahcup duruma düşürmek.
    You won't catch him dead working as a waiter:
    Utandığı için garsonluk yapmıyor.