catch sb's eye

  1. Verb göz göze gelmeye çalışarak dikkatini çekmek