cause a disadvantage

  1. Verb bir zarara sebep olmak, sakıncalı bir duruma meydan vermek
  2. Verb bir zarara sebep olmak, olumsuz duruma sokmak, sorunlara neden olmak
  3. Verb bir zarara sebep olmak, olumsuz duruma sokmak