cause a disadvantage

  1. Fiil bir zarara sebep olmak, sakıncalı bir duruma meydan vermek
  2. Fiil bir zarara sebep olmak, olumsuz duruma sokmak, sorunlara neden olmak
  3. Fiil bir zarara sebep olmak, olumsuz duruma sokmak