cease and desist

  1. durdurmak.
    cease and desist order: durdurma emri/kararı: bir kurumun haksız/yolsuz uygulamasına
    son vermesi için yetkili makamlara çıkarılan emir/karar.