central intelligence agency

  1. (bkz: CIA ).
  2. : ABD Merkezî Haber Alma Örgütü.
merkezi haber alma teşkilatı
Amerikan Gizli Haberalma Örgütü